:: ECO-WORLD :: recykling, tworzywa sztuczne, regranulat, folie, hdpe, ldpe, pp, pc, ps, przemia�, skup odpad�w
recykling
Unia Europejska recykling
polski deutsch english
dotacje

ECO-WORLD Plastics Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu:

Tytuł: Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii wytwarzania standaryzowanego produktu w formie regranulatu, z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych.
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od WIMiI Politechniki Częstochowskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia obejmować będzie otrzymanie z odpadowych tworzyw sztucznych standaryzowanego produktu będącego kompozytem w formie regranulatu, przeznaczonego do przetwórstwa tworzyw sztucznych z zastosowaniem różnych technik np. wtrysku i/lub wytłaczania.
Planowane procesy technologiczne opierać się będą w szczególności na procesach analizy składu , procesach przerobu wstępnego odpadowych tworzyw sztucznych tj. (rozdrobnienia, mycia, suszenia), następnie zestawienia składu polimerów, ich modyfikacji chemicznej oraz homogenizacji w tym aglomerowanie i wytłaczanie. Technologia będzie uwzględniać automatyzację procesów przetwarzania i wydajność układu technologicznego na poziomie min. 1 Mg/h. Spółka z wykorzystaniem przedmiotowej technologii planuje przetwarzać i tym samym oferować usługę recyklingu materiałowego dedykowaną dla trudno przetwarzalnych odpadowych tworzyw sztucznych w szczególności zanieczyszczonych i niejednorodnych materiałowo folii opakowaniowych ( na bazie PE) oraz odpadowej frakcji tworzyw sztucznych z demontażu samochodów i ZSEiE , która wykorzystywana będzie także jako napełniacze do modyfikacji kompozytu. Odpadowe folie pochodzić będą z procesów separacji odpadów komunalnych oraz z selektywnej zbiórki, a także ze strumienia odpadów poprodukcyjnych. Z uwagi na fakt , że nowy produkt wytwarzany będzie z odpadów , dlatego też równocześnie wynikiem realizacji projektu będzie dedykowana dla tej grupy odpadów usługa recyklingu materiałowego.

Wydatki ogółem: 127 007,96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 87 769,72 PLN